Linkbuilding die werkt

backlinks kopen: 6 Tips Voor Het Verdienen Van Backlinks

Published Apr 05, 22
7 min read

backlinks kopen - backlinks kopen Specialist

Als eerste heb je naked anchors. Dit zijn anchors die alleen bestaan uit de url waarnaar ze verwijzen, bijvoorbeeld: Daarnaast heb je branded anchors. Bij branded anchors bestaat de anchor uit de bedrijfsnaam van de klant/de website, bijvoorbeeld: Seeders. Een andere veelvoorkomend type anchor is de commerciële anchor (Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!). Bij commerciële anchors gebruik je een zoekwoord of een aantal zoekwoorden waarop je gevonden wil worden op Google.

Het is vooral belangrijk dat er niet te veel commerciële anchors gebruikt worden want dan is het linkprofiel niet natuurlijk meer en is er kans dat Google dit afstraft met verminderde rankings of zelfs een penalty. Een goede strategie om je linkprofiel natuurlijk over te laten komen naar Google is om een hele zin als anchor te gebruiken.Ook dit kun je van te voren afvangen door kwaliteitseisen te stellen. Dit kun je afvangen door bijvoorbeeld een minimale Domeinautoriteit of Trustflow van links te eisen. Maak daarnaast ook afspraken over de lengte van artikelen en de hoeveelheid links die in een artikel mogen staan. Ook is het belangrijk dat content die door het agency wordt opgeleverd uniek is.

Backlinks kopen? Contacteer Linkbuiding Vlaanderen

Address: Camberg 15 9400 Ninove
Phone: +32 495/21 45 83
Email: info@seobureau.be
backlinks kopen

Wees kritisch op de links die geplaatst worden. Sommige linkbuildingpartijen plaatsen links in een zogenaamd private blog-netwerk (PBN). Dit zijn netwerken van websites die onderling naar elkaar linken en daarmee een bepaalde autoriteit genereren. Af en toe rolt Google PBN’s op met alle gevolgen van dien. Nu kunnen links uit PBN’s je best verder helpen en zijn sommige PBN’s echt heel goed opgezet, maar zorg er wel voor dat er voldoende diversiteit bestaat.

Komen deze allemaal van hetzelfde ip-adres dan is het tijd om stappen te ondernemen, omdat de kans op een penalty van Google dan reëel is. Ook ik 2019 lukt het nog goed om met startpagina’s en startpaginaklonen goede rankings te behalen. Het lijkt er op dat dit soort backlinks een soort ‘blind spot’ zijn in het algoritme van Google (Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!).

Startpagina’s in de mix meenemen is niet erg en heeft ook wel effect, maar zorg er wel voor dat dit soort linking niet alleen maar wordt opgeleverd (backlinks kopen). Een duurzaam linkprofiel bestaat ook uit links vanuit kwalitatieve blogartikelen en PR. Startpagina’s mogen dus best in de mix zitten, maar laat dit niet de hoofdmoot zijn.

Dat betekent dat de inhoud van het domein en de pagina goed aan moeten sluiten bij het onderwerp van jouw website. Ik zie nog te vaak voorbij komen dat blogartikelen op domeinen worden geplaatst waar artikelen de lokale autogarage naast het artikel over grafstenen en bitcoins staan (Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!). Spreek af dat je alleen links vanaf relevante websites en blogs wil.

Een aantal SEO agencies verwijdert de backlinks na afloop van de samenwerking. Indien dit in hun voorwaarden is opgenomen is dat natuurlijk hun goed recht. Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!. Ik vind het actief verwijderen van backlinks echter niet fair, het zorgt er ook voor dat je in een soort gijzeling constructie komt - backlinks kopen. Als een grote hoeveelheid backlinks ineens verwijderd wordt, vermindert je autoriteit.

Wat Is backlinks kopen En Hoe Werkt Het?

Maak hierover op voorhand duidelijke afspraken en laat dit ook vastleggen, zo voorkom je achteraf problemen. Het is in 2019 bijna niet voor te stellen, maar ook dit komen we nog vaak tegen. Linkbuilders die uitgaande links op de website van hun klant plaatsen. Voor ons als linkbuilders is dat natuurlijk smullen, wie wil er nou niet een mooie link vanaf jouw website met hoge autoriteit (Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!).

Dit zal de komende jaren ook niet snel veranderen. Echter, de exacte waarde van een link kan nogal verschillen. Sommige links doen bovendien meer kwaad dan goed en kunnen de organische posities van je site effectief schaden (Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!). Het aspect van kwaliteit wordt vaak uit het oog verloren bij link building campagnes, waardoor link building minder effectief is dan beoogd.

Rand Fishkin schreef al eerder over dit onderwerp, waar ik graag dieper op in ga. Een selectie van negen factoren die je meteen kunt toepassen na het lezen. De waarde van een link is veelal een kwantitatief gegeven, opgebouwd uit vele kwaliteitsindicatoren. De belangrijkste eerste stap die je daarom maakt voordat je begint met links verzamelen, is het inrichten van een (zoveel mogelijk geautomatiseerd) controlemechanisme dat alle kwaliteitsindicatoren bijhoudt, zoals de Trust Flow of de Domein Autoriteit.

Het bijhouden dwingt je om kwaliteit structureel te checken voorafgaand aan een linkaanvraag (Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!). Een spreadsheet kan uitkomst bieden, net zoals elke willekeurige andere tool die hiervoor in het leven is geroepen. Wat doe je dan straks met al die kwaliteitsindicatoren die allemaal iets zeggen over de kwaliteit van die link? Hoe zie je door de bomen het bos nog? Het antwoord kan simpel zijn: beoordeel de waarde op basis van de factoren die je het belangrijkst vindt en besluit op basis daarvan om de link wel of niet te kiezen.

Of hanteer een iets doordachtere strategie: maak een indexering met verschillende wegingen voor elke factor. Dat laatste is statistisch het meest verantwoord, mits je de index op een correcte (gestandaardiseerde) manier opbouwt. Oordelen over de kwaliteit van een link wordt in ieder geval wel makkelijker en minder foutgevoelig met een index.

Houd hier, indien mogelijk, rekening mee bij het maken van afspraken of het doen van aanvragen. Wees je in ieder geval bewust van het feit dat links niet altijd permanent zijn en vraag altijd naar de ‘houdbaarheidsdatum’. Links van startpagina’s of soortgelijke directories verlopen bijvoorbeeld vaak al na één jaar.

Kijk extra kritisch bij een score hoger dan 4/17. Een directe wederzijdse uitwisseling van links tussen twee websites. Dit komt ook regelmatig voor in een natuurlijke situatie en is dus niet meteen een slecht gegeven, maar wees wel voorzichtig en zorg ervoor dat je nieuwe link niet de zoveelste directe uitwisseling is.

Linkuitwisselingen als onderdeel van een groter linknetwerk dat gebaseerd is op indirecte uitwisselingen en deals tussen verschillende partijen. Te vaak dezelfde server-IP’s. Wederom een link van een domein met hetzelfde server-IP-adres is niet aan te raden, omdat het weinig natuurlijk oogt voor zoekmachines. Overgrote hoeveelheden Backlinks huren van hetzelfde domein - Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!.

Free backlinks kopen

Over-geoptimaliseerde anchorteksten. Een onnatuurlijke verhouding tussen (het aantal verschillende) zoekwoorden en niet-zoekwoorden in het linkprofiel van een website is een sterke spamindicator. In verhouding veel links vanaf blog- of forumopmerkingen onderaan een pagina. Een linkprofiel dat voornamelijk opgebouwd is uit veel van dit type links is weinig waard (Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!). Een natuurlijke balans tussen dit type links en andere soorten links is belangrijk.

Zowel de Domein Autoriteit van het verwijzende domein als de Pagina Autoriteit van de verwijzende pagina zijn bewezen pijlers van linkwaarde, wederom in het leven geroepen door Moz. Ze vertellen ons hoe ‘krachtig’ jouw website of pagina is als het gaat om ranken in zoekmachines. Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!. Onthoud wel dat deze indexen relatief zijn, ten opzichte van andere domeinen en pagina’s.

De Citation Flow vertelt ons meer over de impact van een pagina of domein op basis van de hoeveelheid sites die daar naar linken. Zodoende is de zogenaamde Trust Ratio (Trust Flow/Citation Flow) een goede maatstaf om de kwaliteit van een domein te bepalen - Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!. Een Trust Ratio hoger dan 1,0 geeft aan dat het domein betrouwbaar is en geen spamachtige signalen bevat.

Een link van een domein dat nog niet verwijst naar je website zal over het algemeen meer impact hebben dan een link van een domein waarvan je reeds een link hebt. Probeer daarom zoveel mogelijk te mikken op nieuwe domeinen. Kwaliteit backlinks kopen? Direct te bestellen via onze shop!. Het betekent overigens niet dat een tweede of derde link van eenzelfde domein waardeloos is.

Navigation

Home

Latest Posts

Zorg Beveiliging Vacatures

Published Sep 16, 22
7 min read

Security Beveiliging

Published Sep 16, 22
10 min read

Beveiliging Opleiding Niveau 2

Published Sep 14, 22
10 min read